پاسخ سؤالات شما به چاقی

درباره کتاب

با توجه به آخرین آمار مربوط به شیوع چاقی و اضافه وزن، نیمی از مردم کشور ما مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند. اضافه وزن و چاقی دارای عوارض متعددی است که با بیماری‌های قلبی عروقی، افزایش فشارخون، چربی خون بالا، آرتروز، بیماری‌های دستگاه گوارش، اختلالات تنفسی و بعضی از سرطان‌ها مرتبط می‌باشد.

کتاب "پاسخ سوالات شما به چاقی"در 1۳ فصل همراه با یک فصل ضمیمه تعبیه شده است. هریک از این فصول به تعدادی از سؤالات رایج در مورد چاقی و در آخر هر فصل به تعدادی از سؤالات بیماران پاسخ می‌دهد. در این کتاب با تعریف علمی چاقی و شیوه‌های اندازه‌گیری آن، هزینه‌های مرتبط با چاقی، اثرات فیزیکی و روانی چاقی، مدیریت چاقی شامل چگونگی تغییر شیوه زندگی و رفتاردرمانی، درمان دارویی چاقی، درمان چاقی با جراحی، چاقی در کودکان، کلینیک‌های مدیریت وزن، نقش مراقبت‌های اولیه، آینده‌ای که در انتظار چاقی و بیماران چاق می باشد، آشنا می‌شویم.

عنوان کتاب:

پاسخ سؤالات شما به چاقی

نویسندگان:

دکتر محسن نعمتی
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

منصوره پورمندی پور

دکتر عبدالرضا نوروزی
دانشیار تغذیه و فلوشیب بیماری‌های متابولیک دانشکده پزشکی