سرطان پستان - پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان، پیگیری

درباره کتاب

عواملی مانند عدم حاملگی، اولین حاملگی بعد از 35 سالگی، مصرف هورمون‌های زنانه پس از یائسگی، مصرف نوشیدنی‌های الکلی، کم تحرکی و ورزش نکردن، افزایش وزن به خصوص پس از یائسگی و بالا بودن میزان چربی رژیم غذایی، ممکن است در بروز سرطان مؤثر باشد. این کتاب جنبه‌های مختلف سرطان پستان، پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان و پیگیری را مورد بحث قرار داده است. در فصل تغذیه و سرطان پستان، اهمیت رژیم غذایی در پیشگیری و درمان سرطان پستان بیان شده است. هم‌چنین توصیه‌های تغذیه‌ای به منظور پیشگیری از سرطان و مواد غذایی مؤثر در پیشگیری و درمان سرطان پستان نیز معرفی شده است.

عنوان کتاب:

سرطان پستان - پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان، پیگیری

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی

نویسندگان:

دکتر فاطمه همایی
دانشیار رادیوتراپی انکولوژی

دکتر دنیا فرخ
دانشیار رادیولوژی

دکتر محسن نعمتی
دانشیار تغذیه

دکتر مصطفی مهرابی بهار
استاد جراحی عمومی

دکتر حسین شباهنگ
استادیار جراحی عمومی

دکتر علیرضا توسلی
دانشیار جراحی عمومی

با همکاری دکتر علی بابایی- سیده مریم نقیبی