روزه در سلامت و بیماری‌ها

درباره کتاب

روزه‌داری یکی از مهم‌ترین دستورات دینی است که توسط بیش از 1.5میلیارد مسلمان در هر سال با شور و اشتیاق انجام می‌شود. شرع مقدس در مورد روزه‌داری در وضعیت بیماری دستورات خاصی دارد و افراد بیمار را در صورت اثر مضر روزه‌داری بر وضعیت بیماری، از انجام آن معاف نموده است. این مسئله که روزه‌داری چه اثری بر روی بیماری‌های شایع مانند سنگ کلیه، فشار خون بالا، دیابت، صرع و ... دارد و هم‌چنین روزه‌داری در شیردهی و حاملگی تاکنون به صورت مدون مورد بحث قرار نگرفته است.

این کتاب حاصل تلاش مؤلفین برای تقریر نظرات علمی اساتید صاحب نظر و مجرب از سراسر جهان در این مورد، به همراه بیان آخرین یافته‌های علمی در این زمینه می‌باشد.

عنوان کتاب:

روزه در سلامت و بیماری‌ها

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی

نویسندگان:

دکتر محسن نعمتی
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر عبدالرضا نوروزی
دانشیار تغذیه و فلوشیب بیماری‌های متابولیک دانشکده پزشکی