همکاران

اطفال

غلامرضا خادمیمتخصص اطفالچهارراه گلستان

گوارش و کبد

سیدعلی جعفریفوق تخصص گوارش و کبد کودکانکلینیک ویژه بیمارستان قائم

موسی‌الرضا حسینیفوق تخصص گوارش و کبد کودکانکلینیک ویژۀ بیمارستان قائم (عج)

علی کیانیفوق تخصص گوارش و کبد کودکانکلینیک ویژۀ بیمارستان قائم (عج)

محمدعلی کیانی‌فرفوق تخصص گوارش و کبد کودکاناول سجاد - ساختمان نگین

عباس اسماعیل‌زادهفوق تخصص گوارش و کبدخیابان گلستان شرقی

خسرو نوربخشفوق تخصص گوارش و کبدابتدای عارف

حسن وثوقی‌نیافوق تخصص گوارش و کبدابتدای بلوار بعثت- سمت چپ

قلب

مصطفی داستانیمتخصص قلب و آنژیوکلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج)

غلامرضا دهستانیمتخصص قلبفلکۀ بیمارستان امام رضا (ع)- ساختمان آفتاب

فشارخون و کلیه

فاطمه ناظمیانفوق تخصص فشارخون و کلیهابن سینا ۱۱

مسیح نقیبیفوق تخصص فشارخون و کلیهگلستان غربی- نرسیده به چهارراه- سمت چپ

گوش و حلق و بینی

شهریار محمدرضا شریفیانمتخصص گوش و حلق و بینیاول ابن سینا- ساختمان ابن سینا

غدد

پیمان اشراقیفوق تخصص غدد کودکانکلینیک ویژۀ بیمارستان امام رضا (ع)

نصرت قائمیفوق تخصص غدد کودکانمحتشمی 5

رحیم وکیلیفوق تخصص غدد کودکانخیابان دانشگاه- اول کفایی

مژگان افخمی‌زادهفوق تخصص غددکلینیک ویژۀ بیمارستان قائم (عج)

شکوفه بنکدارانفوق تخصص غددکوهسنگی 4 - ساختمان صدرا

لیلی دوراندیشفوق تخصص غددنیشابور- خ امام خمینی- جنب داروخانۀ امام- ساختمان دکتر پیرزاد

پروین لایقفوق تخصص غدد

زهره موسویفوق تخصص غددخیابان دانشگاه- ساختمان ساسان

پوست

محمدجواد یزدان‌پناهمتخصص پوست

مسعود ملکیمتخصص پوستپرستار 1

اعصاب و روان

فرح اشرف‌زادهفوق تخصص اعصاب کودکانساختمان سینا

مهدی اعتمادیمتخصص اعصاب و روانعارف 5

روان‌شناسی و روان‌پزشکی

جواد صالحی فدردیفوق تخصص روان‌شناسیاول ششصد دستگاه- بلوار سازمان آب

رضاییمتخصص روان‌پزشکیکلینیک ویژۀ بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع)

زهره سپهری شاملوفوق تخصص روان‌شناسیکوهسنگی 6- نبش چهارراه اول- ساختمان پزشکان- طبقه همکف – واحد 5

علی طلاییمتخصص روان‌پزشکیابتدای محتشمی- ساختمان سینوهه- طبقۀ دوم

فاطمه محرریفوق تخصص روان‌پزشکیبیمارستان ابن سینا

ایرج وثوقمتخصص روان‌پزشکیابتدای پرستار 1 - داخل کوچه

زنان

نزهت موسوی‌فرمتخصص زنانخیابان دانشگاه- دانشگاه ۱۸ - ساختمان ساسان

جراحی عمومی

حسین شباهنگجراحی عمومیاحمدآباد- عارف5

علی جنگجوجراح عمومیفلکۀ بیمارستان امام رضا (ع)- ساختمان رازی

آسیه سادات فتاحی معصوممتخصص جراحی عمومی

مصطفی مهرابیجراحی عمومیبیمارستان امام رضا (ع)

جراحی زنان

منیره خادمجراحی زنانعارف 5 - ساختمان باران

جراحی مغز و اعصاب

فریبرز ثمینیفوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

جراح عروق

غلام‌حسین کاظم‌زادهمتخصص جراحی عروقجنب میدان بیمارستان امام رضا (ع)- ساختمان رازی

جراحی پلاستیک

محمدحسن آموزگارفوق تخصص جراحی پلاستیکخیابان احمدآباد- بهشت ۱

آرش بیرقی طوسیفوق تخصص جراحی پلاستیککلینیک ویژۀ بیمارستان قائم (عج)

سیدمحمد معتمدالشریعتیفوق تخصص جراحی پلاستیک

ارولوژی

محمدرضا دارابیفوق تخصص ارولوژیحاشیه احمدآباد

علی شمسامتخصص ارولوژیدور میدان بیمارستان امام رضا (ع)- ساختمان آفتاب

صاحبانیفوق تخصص ارولوژیکلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج)

ارتوپدی

محمدحسین ابراهیم‌زادهمتخصص ارتوپدیکوهسنگی 6 - ساختمان نیکان

محمد رضا توکلیانمتخصص ارتوپدیفلکۀ بیمارستان امام رضا (ع)- ساختمان بهاران

محمد قره‌داغیمتخصص ارتوپدی

روماتولوژی

حسن جوکارفوق تخصص روماتولوژیبین ابن سینا 5 و 7

ژاله شریعتیروماتولوژیخیابان احمد آباد- پرستار 1

انکولوژی

رهام سالکمتخصص انکولوژیکوهسنگی- میدان الندشت- بیمارستان امید

فاطمه هماییفوق تخصص انکولوژیکلاهدوز 2

لاپروسکوپی

علیرضا توسلیفوق تخصص لاپروسکوپینبش پرستار 1

آنژیوپلاستی

محمود شبستریفوق تخصص آنژیوپلاسیسه راه ادبیات – جنب داروخانه گوهرشاد- ساختمان ۴۶