رزومه

دکتر محسن نعمتی

 • نام: محسن
 • نام خانوادگی: نعمتی
 • رشته تحصيلي: تغذیه بالینی
 • گروه آموزشي: تغذیه
 • مرتبه علمي: دانشیار
 • آدرس محل كار: میدان آزادی – پردیس دانشگاه – دانشکده پزشکی – طبقه اول – گروه تغذیه
 • تلفن محل كار: 38828569 – 38827034 – 38827033 (9851+)
 • آدرس پست الكترونيك: nematym@mums.ac.ir

تحصیلات دانشگاهی

 • پزشكی عمومی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد (مهر ماه 1365 لغایت شهریور ماه 1373)
 • کارشناسی ارشد، تغذیه پزشکی،King’s College ، لندن، انگلستان (2002 لغایت 2003)
 • دکترای تخصصی، تغذیه بالینی،Imperial college ، لندن، انگلستان (2003 لغایت 2006)

تجربیات حرفه‌ای

 • رئیس مرکز بهداشتی درمانی ارزنه- باخرز- شهرستان تایباد (1374 لغایت 1375)
 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام (1375 لغایت 1378)
 • همکاری با کمیته سازمان ملل برای مدیریت کلینیک مهاجران افغانی در تربت جام (1375 لغایت 1378)
 • مدیر پشتیبانی دانشگاه (1378 لغایت 1381)
 • عضو هیئت علمی (1385 لغایت تاکنون)
 • استاد مشاور دانشکده پزشکی مشهد (1385 لغایت تاکنون)
 • مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1385 لغایت 1389)
 • مسئول دبیرخانه هیات امنا دانشگاه (1385 لغایت 1389)
 • دبیر شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1387 لغایت 1389)
 • مدیر گروه تغذیه (03/04/1389 لغایت تاکنون)
 • معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی (22/10/1389 لغایت تاکنون)

تجربیات آموزشی

 • تدریس دانشجویان بهیاری- شهرستان تربت جام (1375 لغایت 1378)
 • تدریس محدود در دوره PhD،Imperial college ، لندن، انگلستان (2004 لغایت 2005)
 • استادیار تغذیه، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد (مهر ماه 1385 لغایت تاکنون)
 • رابط آموزشی ستاد شاهد و ایثارگر در دانشکده پزشکی (1386 لغایت 1388)
 • استاد مشاور دانشکده پزشکی مشهد (1385 لغایت تاکنون)

عناوین و امتیازات ویژه

 • رتبه برتر ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد، جشنواره شهید مطهری سال 1389
 • رتبه گروه برتر آموزشی در حیطه اجرای لاگ بوک الکترونیک در دانشکده پزشکی سال 1390
 • رتبه گروه برتر آموزشی در زمینه طراحی آزمون در دانشکده پزشکی سال 1390
 • پژوهش‌گر موثر در گروه آموزشی علوم تغذیه در جشنواره هفته پژوهش دانشکده پزشکی سال 1391
 • رتبه اول هیئت علمی آموزشی برتر در جشنواره مطهری سال 1391
 • کسب رتبه سوم در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه 1391 و انتخاب بعنوان پژوهش‌گر برتر
 • کسب رتبه اول گروه تغذیه در امتحان جامع علوم پایه سال تحصیلی 91-90

كتب تألیف/ ترجمه شده

 • نعمتی. محسن، «راز طول عمر، تغذیه صحیح»، چاپ اول، انتشارات پیام کلیدر ، مشهد، سال 1388.
 • نعمتی. محسن، «نگاهی دوباره به غذاهای سنتی ایران و نیم نگاهی به غذاهای جدید»، چاپ اول، انتشارات عروج اندیشه، مشهد، سال 1388.
 • نعمتی. محسن، شخص کالایی. مسعود، «تغذیه بعد از پیوند کلیه»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1389.
 • افشاری. رضا، «مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین»، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390. (نویسنده دو فصل از کتاب مذکور)
 • نعمتی. محسن، شخص کالایی. مسعود، « تغذیه بعد از پیوند کلیه»، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390.
 • مجدی. محمدرضا، کریمیان. مریم، صابری.مریم، خانی. حسن، نعمتی. محسن، «افزایش چربی های خون (هایپرلیپیدمی)»، شورای انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، سال 1390.
 • نعمتی. محسن، نوروزی. رضا، «روزه در سلامت و بیماري‌ها»، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1391
 • همایی. فاطمه، فرخ. دنیا، نعمتی. محسن، «سرطان پستان»، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1391
 • نعمتی. محسن، نوروزی. رضا، نورمندی پور. منصوره «پاسخ سوالات شما به چاقی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1392. در حال چاپ
 • نعمتی. محسن، زیلائی. مرضیه، حسنی اکبریه «پوکی استخوان و تغذیه»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1392. در حال چاپ
 • حشمتی. عباس، غیور مبرهن. مجید، نعمتی. محسن، تدابیر تشخیص و درمانی برای دیس لیپوپروتئینمیا. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390.

مسئولیت های اجرائی

 • رئیس مرکز بهداشتی درمانی ارزنه- باخرز- شهرستان تایباد (1374 لغایت 1375)
 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام (1375 لغایت 1378)
 • همکاری با کمیته سازمان ملل برای مدیریت کلینیک مهاجران افغانی در تربت جام (1375 لغایت 1378)
 • مدیر پشتیبانی دانشگاه (1378 لغایت 1381)
 • عضو هیئت علمی (1385 لغایت تاکنون)
 • کارشناس خریدهای خارجی معاونت آموزشی دانشگاه ( در سطح خیلی محدود) (1386 لغایت 1387)
 • استاد مشاور دانشکده پزشکی مشهد (1385 لغایت تاکنون)
 • مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1385 لغایت 1389)
 • مسئول دبیرخانه هیات امنا و شورای دانشگاه (1385 لغایت 1389)
 • دبیر شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1387 لغایت 1389)
 • مدیر گروه تغذیه (03/04/1389 لغایت تاکنون)
 • معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی (1389 تا سال 93)

عضویت در سازمان‌ها

 • عضو کمیته کارشناسی علوم بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه (سال 1387)
 • عضو کمیته تغذیه و رژیم درمانی دانشکده پزشکی (سال 1387)
 • عضو کمیته علمی همایش عوامل خطر در بیماریهای غیرواگیر (سال 1387)
 • عضو کمیته تحقیقات کارشناسی علوم پایه (دی ماه 1387 لغایت مهرماه 1388)
 • عضو کمیته تغذیه بیمارستانی (سال 1387)
 • عضو کمیته علمی دهمین کنگره تغذیه ایران (سال 1387)
 • عضو کارگروه حوزه پنجم (مدیریت عالی و اجرایی) و حوزه هفتم(ارزشیابی) (سال 1387)
 • عضو کمیته تخصصی اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل و کارشناسی هیئت امنا (1388 لغایت تاکنون)
 • عضو کمیته کارشناسی تحقیقات پایه دانشکده پزشکی (22/1/1388 لغایت1390)
 • عضو کارگروه تخصصی علوم تغذیه به منظور بررسی توانایی علمی (21/6/1389 لغایت1390)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (سال 1390)
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه (3/6/1389 لغایت1390)
 • عضو شورای مرکز عالی تحقیقات علوم تغذیه (14/6/1389 لغایت1390)
 • عضو کمیته تغذیه استانی معاونت درمان (17/8/1389 لغایت1390)
 • عضو کمیته علمی کنگره سراسری مراقبت های ویژه نوزادان و کودکان (سال 1389)
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره تغذیه ایران (سال 1389)
 • دبیر کمیته حق التدریس دانشکده پزشکی (سال 1389)
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی (سال 1390)
 • عضو هیات داوران کمیته علمی دوازدهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (سال 1390)
 • عضو کمیته مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک (سال 1389)
 • مجری فرایند ارزیابی درونی در گروه بیوشیمی و تغذیه (سال 1388)
 • مسئول سمپوزیوم" مراقبت های ویژه تغذیه‌ای در بیمارستان" در یازدهمین کنگره تغذیه در ایران (سال 1389)

علایق پژوهشی

 • سوء تغذیه بیمارستانی
 • چاقی کودکان
 • هورمونهای مرتبط با اشتهاء
 • روزه در سلامت و بیماریها
 • Fatty liver
 • Gastric bypass and nutritional issues

مقالات به زبان انگلیسی

 1. Frost G, Brynes AE, Ellis S, Milton JE, Nematy M, Philippou E. Nutritional influences on gut hormone release. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2006;13(1):42-8. Index: ISI (IF=3.618)
 2. Nematy M, Hickson M, Brynes A, Ruxton C, Frost G. Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2006;19(3):209-18.Index: ISI (IF=1.738)
 3. Nematy M, O'Flynn JE, Wandrag L, Brynes AE, Brett SJ, Patterson M, et al. Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study. Crit care. 2006;10(1):R10. Index: ISI (IF=4.61)
 4. Nematy M, Powell CA, Brynes AE, Pearse M, Patterson M, Ghatei MA, et al. Peptide YY (PYY) Is Increased in Elderly Patients With Femoral Neck Fractures: A Prospective Cohort Study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2006;30(6):530-1. Index: ISI (IF=3.285)
 5. Mohsen N, Audrey B, Philip H, Michael P, Mohammad G, Stephen B, et al. Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recovery. Nutrition & Metabolism. 2007;4. Index: ISI (IF=2.89)
 6. Aliabadi M, Kimiagar M, Ghayour-Mobarhan M, Shaker MT, Nematy M, Ilaty AA, et al. Prevalence of malnutrition in free living elderly people in Iran: a cross-sectional study. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2008;17(2):285-9. Index: ISI, PubMed
 7. Ghayour-Mobarhan M, Alamdari DH, Moohebati M, Sahebkar A, Nematy M, Safarian M, et al. Determination of Prooxidant—Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot Study. Angiology. 2009;60(6):657-62. Index: ISI (IF=1.511)
 8. Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Vakili R, Safarian M, Nematy M, Lotfian E, Khorashadizadeh M, Tavallaie S, Dahri M, Ferns G. Investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese children. Indian journal of pediatrics. 2009;76(11):1145-50. Index: ISI (IF=0.521)
 9. Nematy M, Dahri M, Tavallaie S, Lotfian E, Khorashadizadeh M, Ferns G, Ghayour Mobarhan M. Effect of a High Dairy Diet on Serum Antibody Titers to Heat Shock Protein 27 in Overweight and Obese Children. Iran J Pediatr. 2009;19(1):41-6. Index: ISI (IF=0.292)
 10. Nematy M, Sakhdari A, Ahmadi-Moghaddam P, Aliabadi M, Kimiagar M, Ilaty AA, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Ferns GA. Prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly Iranians from Razavi-Khorasan province. ScientificWorldJournal. 2009;9:1286-93. Index: ISI
 11. Neyestani TR, Dadkhah-Piraghaj M, Haydari H, Zowghi T, Nikooyeh B, Houshyar-Rad A, Nematy M, Maddah M.. Nutritional status of the Iranian children with physical disability: A cross-sectional study. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2010;19(2):223. Index: ISI (IF=1.133)
 12. Abdolreza N, Omalbanin A, Mahdieh TS, Mohammad Ali MR, Reza MS, Maryam S, Mohsen N. Comparison of the number of patients admitted with renal colic during various stages of peri-ramadan month. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2011;22(6):1199. Index: PubMed
 13. Mokhber N, Namjoo M, Tara F, Boskabadi H, Rayman MP, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Majdi MR, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Nematy M, Oladi M, Mohammadi M, Ferns G. Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2011;24(1):104-8. Index: ISI (IF:1.495)
 14. Nematy M, Shalaey N, Mohajeri SAR, Ghorbani V, Safarian M, Sharifian MR. An Examination of Pre/Post-Adenotonsillectomy Obesity Indices in 3-10 Year Old Children in Mashad, Iran. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2011. Index: Scopus
 15. Norouzy A, Mohajeri SMR, Shakeri S, Yari F, Sabery Karimian M, Philippou E, Varasteh AR, Nematy M. Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in patients with Type 2 diabetes. Journal of endocrinological investigation. 2011. Index: ISI (IF:1.566)
 16. Parizadeh MR, Azarpazhooh MR, Mobarra N, Nematy M, Alamdari DH, Tavalaie S, Sahebkar A, Hassankhani B, Ferns G, Ghayour-Mobarhan M. Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosis. Clinical laboratory. 2011;57(3-4):183. Index: ISI (IF:0.904)
 17. Parizadeh SM, Azarpazhooh MR, Moohebati M, Nematy M, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, Amini M, Sahebkar A, Mohammadi M, Ferns GA. Simvastatin therapy reduces prooxidant-antioxidant balance: results of a placebo-controlled cross-over trial. Lipids. 2011;46(4):333-40. Index: ISI (IF:2.129)
 18. Neyestani TR, Dad-Khah M, Haidari H, Zowghi T, Maddah M, Nematy M, Aliabadi M. Determination of the Actual Height Predictors in Iranian Healthy Children. Acta Medica Iranica. 2011; 49(3). Index: PubMed, Scopus
 19. Yazdi SHH, Jafarzadehpur E, Mirzajani A, Nematy M. Comparison of Amplitude of Accommodation, Near Point of Convergence and Fusion Ability of Islamic Fasters Before, During and After Respected Month of Ramadan. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2011;13(10):746. Index: ISI
 20. Abdi H, Abbasi-Parizad P, Zhao B, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, Parizadeh SM, Safariyan M, Nemati M, Mohammadi M, Darbandi M, Darbandi S, Ferns GA. Effects of Auricular Acupuncture on Anthropometric, Lipid Profile, Inflammatory, and Immunologic Markers: A Randomized Controlled Trial Study. J Altern Complement Med. 2012 Jul;18(7):668-77. Index: PubMed
 21. Abdi H, Zhao B, Darbandi M, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, Parizadeh SM, Safariyan M, Nemati M, Mohammadi M, Abbasi-Parizad P, Darbandi S, Akhlaghi S, Ferns GA. The Effects of Body Acupuncture on Obesity: Anthropometric Parameters, Lipid Profile, and Inflammatory and Immunologic Markers. The Scientific World Journal. 2012; 2012. Index: ISI
 22. Darbandi M, Darbandi S, Mobarhan MG, Owji AA, Zhao B, Iraji K, Abdi H, Saberfiroozi M, Nematy M, Safarian M, Parizadeh MR, Abbasi P, Salehmoghadam M, Fardaei M, Dabbaghmanesh MH, Ferns G, Mokarram P. Effects of auricular acupressure combined with low-calorie diet on the leptin hormone in obese and overweight Iranian individuals. Acupuncture in Medicine. 2012;30(3):208-13. Index: ISI (IF:1.188)
 23. Ehteshamfar S, Shapouri-Moghaddam A, Safarian M, Nematy M, Bahrami-Taghanaki H, Azizi H. Serum selenium concentration in Mashhad prisoners, Iran. Saudi medical journal. 2012;33(8):859. Index:Scopus
 24. Nematy M, Alinezhad-Namaghi M, Rashed MM, Mozhdehifard M, Sajjadi SS, Akhlaghi S, Sabery M, Mohajeri SA, Shalaey N, Moohebati M, Norouzy A. Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study. Nutrition Journal. 2012; 11(1):69. Index: ISI (IF:2.477)
 25. Mohsen Nematy, Seyed Amir Reza Mohajeri, Shirin Amiri Moghadam, Mohammad Safarian, Abdolreza Norouzy, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Mahmoud Reza Azarpazhooh, Zahra Siadat, Nasim Shahsavan Gharbi, Majid Ghayour Mobarhan . Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot study. Mediterr J Nutr Metab (2012) 5:163–168.. Index: PubMed, Scopus
 26. Abdolreza Norouzy, Peyman Hashemi, Amin Amiri, Mahta Salehi, Kosar Deldar, Yasaman Fakhar, Saeid Fard Khaleghi, Alireza Sepehri Shamloo, Maryam Sabery, Mohsen Nematy. Adult malnutrition screening, prevalence in four Iranian hospitals: cross-sectional study. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 2012;5(1):45-8. Index: PubMed, Scopus
 27. Aghdas Karimi, Sepideh Bagheri, Mohsen Nematy, Masumeh Saeidi. Zinc Deficiency in Pregnancy and Fetal - Neonatal Outcomes and Impact of the Supplements on Pregnancy Outcomes. Iranian Journal of Neonatology 2012; 3(2):77-83. Index: SID,IranMedex ,ISC, Magiran,EBSCO, Embase
 28. Mohsen Nematy, Hadis Salami, Abdolreza Norouzy,Zahra Siadat, Nasim Shahsavan, Shima Tavallaie, Gordon Ferns, Majid Ghayour-Mobarhan, Sonia Sadat Soluti. Indices of malnutrition in patients admitted to general medical and chest medicine wards of an Iranian teaching hospital on admission and discharge. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 2013 April; 6: 53-57. Index: SCOPUS, EMBASE
 29. Seyedeh Neda Mousavi, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Ali Najafi, Asghar Mafi Nejad, Fariborz Samini, Ali Birjandinejad, Mohamad Reza Ehsaiee and Abdolreza Norouzy. Intensive Insulin Therapy Reduces Infections in Patients on Parenteral Nutrition - A Randomized Clinical Trial. GMJ 2012; 1(1):2-7. Index: Index Copernicus, Magiran, Google Scholar, DOAJ, Scopus, ISC, Elsevier
 30. Seyed Hosein Hoseini-Yazdi, Ebrahim Jafarzadehpur, Ali Mirzajani, Mohsen Nematy. Evaluation of Ocular Accommodation, Convergence and Fusional Vergence Changes during Ramadan. Journal of Fasting and Health. Summer 2013; 1(1): 13-18. Index: Magiran, EBSCO
 31. Neda Shalaei, Atoosa Motaghedi Larijani, Seyed Amir Reza Mohajeri , Abdolreza Norouzy, Mohsen Nematy, Faezeh Sheikhol Vaezin, Faeze Jahandoost, Mohammad Safarian. Changes in Dietary Intake during Ramadan in North East of Iran Population . Journal of Fasting and Health. Summer 2013; 1(1): 19-22. Index: Magiran, EBSCO
 32. Abdolreza Norouzy, Rahil Karimirad, Zeynab Sabety Baygi, Mahnaz Amini, Davood Attaran, Seyed Mohammad Reza Mohajeri, Seyed Amir Reza Mohajeri, Mohsen Nematy .Effects of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patients. Journal of Fasting and Health. Summer 2013; 1(1): 23-26. Index: Magiran, EBSCO
 33. Norouzy A, Salehi M, Philippou E, Arabi H, Shiva F, Mehrnoosh S, Mohajeri SM, Mohajeri SA, Motaghedi Larijani A, Nematy M . Effect of fasting in Ramadan on body composition and nutritional intake: a prospective study. Journal of Human Nutrition & Dietetics. 17 MAY 2013 DOI: 10.1111/jhn.12042. Index: ISI (IF: 1.738)
 34. Mohsen Nematy, Maryam Kamgar, Seyed Mohammad Reza Mohajeri, Azita Aghaei, Hassan Rakhshandeh, Habibollah Esmaily, Majid Ghayour-Mobarhan, Michael Patterson. The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetite. Avicenna Journal of Phytomedicine. Winter 2013; 3( 1): 91-97. Index: Chemical Abstract, ISC, SID,DOAJ, Index Copernicus
 35. Akramosadat Razavi, Mohammad Reza Baghshani, Hossein Mohaddes Ardabili, Mohammad Sobhan Sheikh Andalibi, Amir Ali Rahsepar, Mohsen Moohebati, Mohsen Nematy, Shima Tavallaie, Somayeh Mousavi , Saeed Akhlaghi, Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon Ferns, Obese Subjects have Significantly Higher Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance Values Compared to Normal-Weight Subjects, Clinical Laboratory, 2013;59(3-4):257-261. Index: ISI (IF: 1.056)
 36. Majid Ghayour Mobarhan, Mohsen Nematy, et al. Comparison of Prooxidant: Antioxidant Balance between the Hospitalized Patients and the Healthy Subjects. International Medical Journal, 2013 In press. Index: PubMed
 37. Darbandi S, Darbandi M, Mokarram P, Owji AA, Zhao B, Ghayor-Mobarhan M, Abdi H, Saberfiroozi M, Nematy M, Safarian M, Parizadeh MR, Shakeri MT, Soukhtanloo M, Abbasi P, Salehmoghadam M, Hossein Dabbaghmanesh M, Ferns G. Effects of body electroacupuncture on plasma leptin concentrations in obese and overweight people in Iran: a randomized controlled trial.Altern Ther Health Med. 2013 Mar-Apr;19(2):24-31. Index: PubMed
 38. Ali Asghar Moeinipour, Mohammad Abbasi Tashnizi,Hossein Ayatollahi,Nahid Zirak,Alireza Sepehri Shamloo,Farnaz Ahmadpour,Farzaneh Akbari,Mohammad Sadegh Basir, Vahid Ghavami Ghanbar Abadi, Ahmad Amouzeshi,Jamil Esfahanizadeh,Mostafa Mirshapanah,seyed Hamid Reza HoseiniKhah Manshadi,Mohsen Nematy. Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Patients. Life Science Journal 2013;10(3):824-829. Index: ISI (IF: 2.555)
 39. Mohsen Nematy. Maryam Kazemi. Ehsan Naserian. Afshin Akhonzadeh, Tannaz Mousavi. A comparative study of total colony count of the lactobacilli strains during the shelf-life in some examples of commercial probiotic yoghurts. Daneshvar Medical Journal. 2013.
 40. Masoumeh Nouri, Reihaneh Sadeghian, Mohsen Nematy,Golkoo Hosseini, Hesam Mostafavi-Toroghi, Shima Tavallaie, Majid Ghayour-Mobarhan .COMPARISON OF PROOXIDANT - ANTIOXIDANT BALANCE BETWEEN THE HOSPITALIZED PATIENTS AND THE HEALTHY SUBJECTS. 2013.In press
 41. Mohammad Asghari jafarabadi, Shohreh Ghazizahedi,Seyed Amir Reza Mohajeri,
 42. Maryam Nouri, Mohsen Nematy, Abdolreza Norouzy, Neda Shalaei, Mohammad Safarian. Comparison of Dietary Pattern in Different Provinces of Iran. Switzerland Research Park Journal. Vol. 102, No.12; December 2013.
 43. Mohsen Nematy, Farnaz Ahmadpour*, Zahra Behnam Rassouli*, Mohsen Azimi-Nezhad. A review on underlying differences in the prevalence of metabolic syndrome in the Middle East, Europe and North America. J Mol Genet Med 2014, Mandana Tavakkoli-Kakhki, Malihe Motavasselian, Mahmoud Mosaddegh, , Mohammad Mahdi Esfehani, Mohammad Kamalinejad, Mohsen Nematy.Food-Based Strategies for Depression Management in Iranian Traditional Medicine Resources.
 44. Mohsen Nematy, Maryam Nouri, Shohreh Ghazizahedi, Abdolreza Norouzy, Seyed Amir Reza Mohajeri,Neda Shalaei, Mohammad Safariyan, Habibollah Esmaily. Validity and Reproducibility of Iranian Food Frequency Questionnaire. Switzerland Research Park Journal.Vol. 102, No. 12; December 2013,
 45. Zarin Banikazemi, Mohsen Mazidi,*Mohsen Nematy. Glutaric Acidemia Type 1: A Case Report. International Journal of Pediatrics, Vol.2, No.1, Jan 2014.
 46. Mandana Tavakkoli-Kakhki1*, Malihe Motavasselian, Mahmoud Mosaddegh, Mohammad Mahdi Esfahani, Mohammad Kamalinejad, Mohsen Nematy, Saeid Eslami, Omega-3 and omega-6 content of medicinal foods for depressed patients: implications from the Iranian traditional medicine. 25-Dec-2013 ,Ms. Ref. No.11, AJP-13-165.
 47. Darbandi S, Darbandi M, Mokarram P, Owji AA, Zhao B, Ghayor-Mobarhan M, Abdi H, Saberfiroozi M, Nematy M, Safarian M, Parizadeh MR, Shakeri MT, Soukhtanloo M, Abbasi P, Salehmoghadam M, Dabbaghmanesh MH, Ferns G. Effects of body electroacupuncture on plasma leptin concentrations in obese and overweight people in Iran: a randomized controlled trial. Altern Ther Health Med. 2013 Mar-Apr;19(2):24-31
 48. Mahsa Darbandi, Sara Darbandi, Majid Ghayor Mobarhan, , Ali Akbar Owji, ,Baxiao Zhao, Kambiz Iraji, Hamid Abdi, Mehdi Saberfi roozi, Mohsen Nematy ,Mohammad Safarian, , Mohammad Reza Parizadeh, Parisa Abbasi, Masoud Salehmoghadam, Majid Fardaei, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Gordon Ferns, Pooneh Mokarram, Effects of auricular acupressure combined with low-calorie diet on the leptin hormone in obese and overweight Iranian individuals. Acupunct Med. 2012 Sep;30(3):208-13. doi: 10.1136/acupmed-2011-010121. Epub 2012 Jun 22.
 49. Mohammad Safarian, Mohsen Mazidi, Shohre Eshghi, Nilofar Rajaee, Habibollah Esmaily, Mohsen Nematy. Healthy Eating Index scoring in Mashhad Central Prison on 2008. Food Technology & Nutrition. In press.
 50. Mohsen Nematy, Mohsen Mazidi, Peyman Rezaie, Maryam Kazemi, Abdolreza Norouzy, Seyed AmirReza Mohajery, Amirreza Razavi. Ramadan Fasting: Do we need more evidence?. Journal of Dow University of Health Sciences.In press.
 51. Mohsen Mazidi, EhsanKarimi, Peyman Rezaee, Mohsen Nematy, Mousa Salehi. The effect of Ramadan fasting on body composition: A REVIEW. Shiraz E Medical Journal,June 2014
 52. Mohsen Nematy, Mohsen Mazidi, SaraBaghban,JafariAtefeh, Hassan Rakhshandeh, AbdolrezaNorouzy,Amir Houshang Mohammadpour.The Effect of Hydro alcoholic Extract of Achillea Millefoliumon appetite hormone in rat. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. In press.
 53. Mohsen Nematy, Mohsen Mazidi, Sara Baghban Taraghdari, Peyman Rezaee,Maryam Kamgar, Mohammad Reza Jomezadeh , OmidAkbariehHasani , Mohammad Soukhtanloo,Mahmoud Hosseini, Zahra Gholamnezhad, Hassan Rakhshandeh, Abdolreza Norouzy, Habibollah Esmaily, Michael Patterso. The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in rat. J Complement Integr Med. 2014 Dec;11(4):253-7. doi: 10.1515/jcim-2014-0006
 54. Maryam Kazemi, Mohsen Nematy, Abdolreza Norouzy, Maral Amini, Seyed Amirreza Mohajeri, Amirreza Razavi. Ramadan fasting: Evidence or expert opinion? Results of preliminary studies. J Fasting Health. 2013; 1(2):58-65.
 55. Mohsen Mazidi, Peyman Rezaie, Mohsen Nematy*.The Effects of Ramadan Fasting on Growth Parameters: A Narrative Review. J Fasting Health. 2014; 2(1):41-44.
 56. Maryam Alinezhad Namaghi, Mahdi Hasanzadeh Dalooe, Amir Hosein Khoshnasab, Mohsen Nematy, Adeleh Khoshnasab, Javad Farrokhi, Abdolreza Norouzy*. Effects of Ramadan Fasting on Ambulatory Blood Pressure in Hypertensive Patients. J Fasting Health. 2014; 2(1):1-6.
 57. Seyede Neda Mousavi, Mohsen Nematy, Abdolreza Notouzy, Mohammad Safarian, Fariborz Samini, Ali Birjandinezhad, Elena Philippou, Asghar Mafinejad. Comparison of intensive insulin therapy versus conventional glucose control in traumatic brain injury patients on parenteral Nutrition: a pilot randomized clinical trial, J Res Med Sci. 2014 May;19(5):420-5.
 58. Abdolreza Norouzy, Rahil Karimirad, Zeynab Sabety, Mahnaz Amini, Davood Attaran, Seyed Mohammad Reza Mohajeri, Seyed Amir Reza Mohajeri, Mohsen Nematy. Effect of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patients. J Fasting Health. 2014.
 59. Sara Baghban, Mohsen Nematy, Mohsen Mazidi, Maryam Kamgar, Mohammad Sokhtanloo, Mahmoud Hoseini, Hassan Rakhshande, Abdolreza Norouzy, Habibolah Esmaily. The effect of hydro-alcoholic extract of Artemisia absinthium on appetite in male rates. Avicenna Journal of Phytomedicine Apr 29, 2014.
 60. Vahid Mashayekhi, Marzie Zilaee, Navid Daghighi, Mohsen Nematy and Maryam Salehi. Assessment of Obesity in Chronic Plaque Psoriasis Patients in Comparison with the Control Group. World Journal of Medical Sciences, 2014.
 61. Shohereh Bahrayni1, Rahim Vakili2*, Mohsen Nematy3, Abdolreza Norouzy4, Seyed Isaac Hashemy 5, Mehdi Ebrahimi6, Elham Masoumi7, Habibolla Esmaeili. The effect of Ramadan fasting on thyroid hormones in 9-13 years old pre-menarche girls. . J Fasting Health. 2013.
 62. Zahra Mosallaei1; Mohsen Mazidi2; Mohammad Safarian1; Abdolreza Norouzy1; Seyed Amir Reza Mohajeri1; Habibollah Esmaily2; Ali Bahari3; Majid Ghayour-Mobarhan1, 4; Mohsen Nematy1. Dietary Intake and Its Relationship with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) . Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism.In Press
 63. Tavassoli A, Rajabi MM, Rohani F, Haghani M, Fallahi S, Ghodsi M, Oskouie R, Nematy M. Evaluation of success rate for weight-loss by gastric bypass surgery in Iranian patients with morbid obesity. International Journal of Health and Life Sciences 2015.
 64. Mohsen Nematy, Maryam Alinezhad-Nameghi, Masoud Mahdavi, Mostafa Mozhdehifard, Seyedeh Sania Sajjadi, Saeed Akhlaghi, Maryam Sabery, Seyed Amir R Mohajeri, Neda Shalaey, Mohsen Moohebati, and Abdolreza Norouzy. Effect of Ramadan Fasting on Cardiovascular Risk Factor: a prospective observational study. Nutrition Journal 2012.

مقالات به زبان فارسی

 1. دکتر محمدتقی پیوندی، دکتر زهرا مصطفویان، دکتر محسن نعمتی، دکتر مرتضی بلمه، «تاثیر آلبومین سرم و کم‌خونی در بروز عفونت محل جراحی در شكستگی های باز ساق» . مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران. دوره هشتم، شمار(4) شماره مسلسل 33 ، پاییز 1389 ، صفحه های 172-178
 2. محمد صفریان، مریم صابری کریمیان، تکتم مقیمان، مریم شیخ زاده، علیرضا سپهری شاملو، بی بی فاطمه نوبخت، دکتر حبیب الله اسماعیلی، دکتر محسن نعمتی، «بررسی شیوع آنمی فقر آهن در زندان مرکزی مشهد»، مجله علمی پژوهشی خراسان شمالی، 1390.
 3. حسین نیکرو، دکتر سید رضا عطارزاره حسینی، دکتر حمیدرضا سیما، دکتر محسن نعمتی، «مقایسه تاثیر رژیم غذایی و برنامه تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالكلی»، دانشور پزشكی  (مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد)، سال 18، شماره 93، تیر 1390
 4. حسین نیکرو، دکتر محسن نعمتی، دکتر سید رضا عطارزاره حسینی، دکتر حمیدرضا سیما، «مقایسه تاثیر رژیم غذایی و برنامه تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالكلی»، مجله علمی پژوهشی خراسان شمالی، پائیز 1390، جلد 3، شماره 3، صفحه 91 تا 99
 5. جواد صالحی فدردی ، راحله مداح شورچه، محسن نعمتی ، «مقایسه ساختار انگیزشی و سبك‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی»، مجله اصول بهداشت روانی (دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)، سال 13(2)، تابستان 1390، صفحه 81-170
 6. كیوان حجازی، حسین نیكرو، سیدرضا عطارزاده حسینی، محسن نعمتی، «مقایسه تأثیر یك ماه روزه‌داری و فعالیت ورزشی منظم بر تركیبات بدن، الكترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد، دوره 20 ، شماره 3، مرداد و شهریور 1391،صفحه: 382-371
 7. دکتر سعید نیازمند، مهدی کوشکی، دکتر محمد سوختانو، دکترمحسن نعمتی ، دکتر طیبه کیانوش، دکتر حمیدرضا صادق نیا، سعید اخلاقی، «بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی- الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسیون و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن»، مجله پزشکی دانشگاه ارومیه- سال 91 - در حال چاپ
 8. حسین نیکرو، محسن نعمتی، حمیدرضا سیما، سیدرضا عطارزاره حسینی، مسعود پزشکی‌راد، عباس اسماعیل‌زاده، حسن وثوقی‌نی ، مریم محمدیان دمسکی. اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری بر استاتوهپاتیت غیرالکلی. گوارش، دوره 17 ، شماره 4 زمستان 1391: 245-253. (علمی پژوهشی)
 9. جواد صالحی فدردی، مسعود مقدس ساده بشاس، سیدامیر امین یشدی، محسن نعمتی. بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی. مجله روان شناسی بالینی- سال پنجم، شماره 1 )پیاپی 17 (، بهار 1392.
 10. محمد صفریان، مناسادات شجاعی زاده، مجید غیور مبرهن، حبیب اله اسماعیلی، محسن نعمتی، امیرضا رضوی. بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماري‌های قلبی عروقی در بزرگسالان 35 تا 65 ساله شهر مشهد. مجله دانشکده پزشکی پزشکی 1392 پذیرفته شده.
 11. حسین نیکرو، مریم محمدیان، محسن نعمتی، حمیدرضا سیما، سیدرضا عطارزاده. اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1393.

خلاصه مقالات در کنگره‌ها

 1. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A., Ruxton, C., & Frost, G. A pilot survey to investigate the nutritional status of patients with a fractured neck of femur and level of nutritional support provided during treatment. Proceedings of The Nutrition Society (0029-6651) 063(01B), 77A, September. 2004, CABI Publishing, UK.
 2. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A., Ruxton, C., & Frost, G. A pilot survey to investigate the nutritional status of patients with a fractured neck of femur and level of nutritional support provided during treatment. 12th IRCE, Manchester, UK. 2004, oral presentation.
 3. Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S., & Frost, G. S. Role of gut hormones in acutely ill patients. 13th IRCE, Leeds, UK. 2005, oral presentation.
 4. Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S., & Frost, G. S. Role of gut hormones in acutely ill patients. Proceedings of The Nutrition Society. 2006b, oral presentation.
 5. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S. 2006, "Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recovery", Proceedings of The Nutrition Society 2006, oral presentation.
 6. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., “Investigation into gut hormone release following coronary artery bypass grafting; implications for nutritional recovery”, 28th ESPEN Congress, PO203, p 115, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, October 2006.
 7. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A.E., Sridhar M, Charles, P. J., Frost, G.S., "Natural history of cytokine response & gut hormone release during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease", Thorax, Dec. 2006, 61 (suppl 2) P092, pii 87.
 8. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A.E. Charles, P. J., Frost, G.S., 2007, "Appetite controlling gut hormone release during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease", 6th Iranian Congress on Lung Diseases & ICU, Tehran-Iran, 17-20 April-2007-p 138-141, Oral presentation.
 9. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S. 2007, "Role of gut hormone in appetite control following coronary artery bypass grafting; implications for nutritional recovery" 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad-Iran, 26-30 August 2007,.p 210.
 10. Nematy, M., Release of gut hormones in sick people and the effect on appetite and nutritional status. The 9th Iranian Congress of biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz-Iran, Oct.29-Nov,1, 2007, Volume 10/Number 4 (supplement 1) October 2007, p S7, ISSN 1029-2977, Oral presentation (invited speaker).
 11. Nematy, M., Moeinipour, A.A., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., Appetite controlling gut hormone release following coronary artery bypass grafting. 5th International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeons, Tehran-Iran, 20-23 Nov.2007, Physician Abstract Book, p 99.
 12. Nematy, M., Moeinipour, A.A., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., Cardiovascular diseases, new discovered gut hormones and metabolic syndrome. 1st Iranian national congress of metabolic syndrome, Tabriz-Iran, 12-13th June 2008.
 13. Nematy, M., Nutrition for the post-renal transplant recipients. Iranian national congress of kidney-transplant. Mashhad-Iran, 16-18th July 2008, oral presentation.
 14. Nematy, M., Vitamin and mineral supplementation, benefits and harms. National Congress of Neonatal & Pediatric Nutrition, Mashhad-Iran, 23-24th July 2008, p 12-13.
 15. Nematy, M., Homaei, F., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Iranian women. The first international gynecology oncology congress. Mashhad-Iran, 10-12 October 2008, p 108.
 16. Nematy, M., Role of new discovered gut hormones -ghrelin and PYY- in critical care patients and the effect on appetite. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 46, oral presentation.
 17. Nematy, M., Homaei, F., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Mashhadi women. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 370.
 18. Nematy, M., Namadchian Z., Norouzy, AR. et al. Glycaemic index of 10 common breads in Mashhad city. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 282.
 19. Nematy, M., Vitamin and mineral supplementation, benefits and harms Iranain congress of pdiatrics and newborn. 23-24 July 2008, p. 135-136
 20. Nematy, M., Homaei, F., Gavam-Nassiri, MR. Siadat, Z., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Iranian women. Uganda Nutrition Congress, 19-20th Feb. 2009, Kampala, Uganda, p. 58-59, Oral presentatopn.
 21. Nematy, M., Norouzy A.R., Safarian, M. Ghayour-Mobarhan, M., Abasalty, Z., Namadchian Z., Siadat, Z., Determining glycemic index of ten common breads to find the bread with low glycemic index for preventing cadiovascular disease and better controling diabetes. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 119 (P77) , poster presentation.
 22. Safarian, M., Nobakht, F., Saberi, M., Babae, A., Akhlaghi S., Nematy, M., Investigation of micronutrients-iron, zinc and selenium-in Mashhad central prison. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 25 (O7) , Oral presentation.
 23. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Yari, F., Shakeri, S., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic pateints on oral hypoglycaemic agents. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 25 (O7) , Poster presentation.
 24. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Mohajeri, MR, Yari, F., Shakeri, S., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic pateints on oral hypoglycaemic agents. Proeding of the International Congress on Diabetes and its complications. 19-21 May 2009, Yazd, Iran, p. 6 (O11) , Oral presentation.
 25. Norouzy, A., Nematy, M., Hashemi, F., Sabery, M., A cross-sectional study of adult malnutrition prevalence in hospitals in northeast Iran. Clinical Nutrition supplements, volume 4 supplemnet 2, 2009 ISSN 1744-1161, Abstracts of the 31st Espen congress, Vienna, Austria, 29 August-1 September 2009, Poster presentation
 26. Mohsen nematy, Fatemeh Nobakht, Maryam Sabery Karimian, Ali Babae, Mohammad Safarian. Investigation of micronutrients - iron, zinc and selenium - in Mashhad central prison. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.
 27. Babazadeh, S, Nematy, M. Mobarhan, M, Hajifaraji, M. The glycaemic index of 10 popular breads in Iran. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.
 28. Safarian, M., Ghafarian, S, Nematy, M. Nutritional status in Mashhad central prison, Iran. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.
 29. Sepehri Shamloo AL, Ghazi Hosseini P, Goshayeshi G, Babaki D, Nematy M. The effects of daily loss of 500 kcal from diet in weight loss. Navid Now Medical Journal, Year 14th,Vol 45, Authum 1388 (2009), p87-94.
 30. Abdolreza Norouzy, Mahta Salehi, Hamid Arabi, Farshid Shiva, Sahar Mehrnoosh, SeyedMohammad R. Mohajeri, Maryam Sabery, Gary Frost, Mohsen Nematy, 2010. Effects Of Ramadan Fasting On Anthropometric Indices, Proceedings of Fasting and Sustainable Health Conference 2010, Penang, Malasia, pp. 65-72
 31. Mohsen Nematy, Zahra Baghestani, Nasim Shahsavan, Rahim Vakili,Habibollah Esmaily. Assessment of Anthropometrics in Girls with Premature Puberty Using Gonadotropin Releasing Hormone Agonists. Iranian obesity Congres Tehran.Aban 88 Oral Presentation.
 32. Mohsen Nematy, Ghorbani, Vahid, Zahra Baghestani, Sharifian Mohammad R. Assessment of Anthropometrics post tonsilectomy. Iranian obesity Congres Tehran.Aban 88 Oral Presentation.
 33. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Salehi, M, Mehrnoosh, S, Arabi, H. Shiva, F. Effect of fasting in month of Ramadan on body weight related variables. Iranian obesity Congres Tehran. Aban 88 Poster Presentation.
 34. Sepehri Shamloo, AR., Nematy, M., Effect of 500 kcal reduction of estimated energy requiremnt on lean body mass and body fat in overwieght and obese patients. Iranian obesity Congress Tehran. Aban 88 Poster Presentation.
 35. Alinezhad-Nameghi, M, Shakhskalaee, M, Mozhdehifard, M., Sajadi, SS., Nematy, M., Norouzy, A., Efects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors. Annual Research Congress of Iranian Medical Sciences Student. Bandar Abbas-Iran April 20-23 (1389).
 36. Alinezhad-Namaghi M, Shakhskalaee M, Mozhdehifard M, Sajjadi S, Nematy M, Norouzy A, Sabery M., Efects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors. 4th Middle East Cardiovascular Congress (MECC 2010). 3-5 March 2010 Kish, Iran.
 37. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Mohajeri, MR., Shakeri, F., Yari, S. Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic patients on oral hypogycaemic agents. Endocrine Abstracts, volume 21,Socoety for Endocrinolgy BES 2010, 15-18 March, Manchester, UK , poster presentation.
 38. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Salehi, M, Mehrnoosh, S, Arabi, H. Shiva, F. Effect of fasting in month of Ramadan on body weight related variables. Obesityreviews, 11th International Congress on obesity 11-15 July 2010 Stokholm, Sweden, Poster Presentation.
 39. Safarian, M., Norouzy, A., Nematy, M. ,Importance of enteral feeding in seek pateints, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.
 40. Seiadat, Z., Norouzy, A. Safarian, M., Nematy, M. Naeimi,S., Evaluation of albumin prescription in patients hositalised in 1000 beds Ghaem Hospital-Mashad, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.
 41. Shemsheian, M., Barkhidareian, B., SeyedHamze, Sh., Mousavi, SN., Norouzy, A., Nematy, M. Evaluation of intravenous feeding in patients Ghaem hospitalsied patients, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.
 42. KarimiRad, R., SabetiBaygi,Z., Nematy, M., Amini, M., Norouzy, A., Ataran,D., Saberi,M., Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms of asthmatic patients, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 43. Ghayour-Mobarhan, M., Nematy, M., Safarian, M., Parizadeh, SM., Babazadeh, S., Mouhebati, M.,The prevalence of malnutrition and the effect of hospitalization on nutritional status in patients with myocardial infarction in Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 44. Ghayour-Mobarhan, M., Nematy, M., Safarian, M., Parizadeh, SM., Babazadeh, S., Mouhebati, M., Evaluation of nutritional status in patients with myocardial infarction on admission and discharge with emphasis on oxidative stress,11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 45. Nematy, M., Mohajeri, SAR., Fakhar, Z., AmiriMoghadam, Sh., Safarian, M., Norouzy, A., Parizadeh, SMR., GhavamiSabouri, F., AzarPazhoh, MR., Moemenzade, A., Esmaieli, H., Firouzi, F., Seiadat, Z., Shahsavan, N., HamidiAlamdari, D., Tavalayi, Sh., Ghayour-Mobarhan, M., Nutritional status and oxidant-antioxidant-balance in patients on admission and discharge in intensive care unit of Ghaem Hospital, Mashad, Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 46. Norouzy, A., Nematy, M., Hashemi, P., Salehi, M., Amiri, A., Sepehri Shamloo,AR., Deldar, K., Fakhar,Y., Fard Khaleghi, S., Sabery, M.,A cross-sectional study of adult malnutrition prevalence in hospitals in northeast Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 47. SeyedHamze, Sh., Norouzy, A., Barkhidareian, B., Mousavi, SN., Shemsheian, M.,GamkarSangari, M., Nematy, M., Assessment rate of weighing hospitalized patients in Ghaem Hospital Mashad, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 48. Mohajeri, SMR., Shakeri, S., Yari, F., Nematy, M., Norouzy, A., Effect of Ramadan fasting on glucose control in patients with type 2 diabetes, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 49. Salehi, M., Arabi, H., Shiva, F., Mehrnoush, S., Sabery, M., Nematy, M., Norouzy, A., Study the effects of Ramadan fasting on weight and body composition, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.
 50. Nematy, M., Alinezhad-Namaghi, M., Shakhskalaee, M., Mozhdehifard, M., Sajjadi, S., Sabery, M., Norouzy, A., Effects of Ramadan Fasting on Cardiovascular Risk Factors, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.
 51. Nematy, M., Mohajeri, S.M.R., Shakeri, S., Yari, F., Norouzy, A., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic patients: prospective cohort clinical trial , World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.
 52. Nematy, M., Salehi, M., Arabi, H., Shiva, F., Mehrnoosh, S., Mohajeri, S.M.R., Sabery, M., Frost, G., Norouzy, A., Effects of Ramadan fasting on anthropometric indices, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.
 53. Nematy, M., Karimi rad, R., Sabety Baygi, Z., Amini, M., Attaran, D., Norouzy, A., Sabery, M., Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms of asthmatic patients; a pilot study, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.
 54. Nematy, M., Afroushte, O., Toosi S.M., Mohamadzade Rezaie M.A., Mohajeri, S.A.R., Sabery M., Norouzy A., Comparison of admitting renal colic patients to emergency ward peri Ramadan month, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.
 55. Z.Siadat , A.Norouzy , M.Nematy . M.Safarian . Albumin administration in clinical practice , Ghaem Teaching Hospital , Mashhad. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 56. SMR.Mohajeri , M.Nematy . M.Safarian , M.Sabery Karimian , A.Babae, S.Akhlaghi , A.Shapouri-Moghadam , F.Nobakht . Investigation of micronutrients- iron , zinc and selenium – in Mashad central prison. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 57. H.Nikroo , R.Hosseini , HR.Sima , M.Nematy . Aerobic exercise along with low – caloric diet is more effective than low – caloric diet alone – in treatment of patients with non alcoholic steatohepatitis. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . Oral
 58. N.Shalaey , SAR. Mohajeri , Z.Baghestani , N.Gharbi , M.Nematy , R.Vakili . Assessment of anthropometric measurements in girls with true premature puberty using gonadothropin releasing hormone agonists. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 59. M.Nouri , SAR.Mohajeri , M.Nouri , M.Ghayour Mobarhan , M.Nematy . Prooxidant – antioxidant balance in a group of hospitalized patients on admission to hospital . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.
 60. A.Shamloo , T.Moghiman , A.Norouzy , M.Nematy . Effects of a low calorie diet on weight management . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 61. M.Eghbali , M.Ghayour-Mobarhan , M.Andelibi , A.Akhavan , H.Ardabili , M.Mohamadi , M.Nematy , M.Mohebati , M.Baghshini . Association between dietary intake of sodium and selenium and metabolic syndrome. . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster
 62. O.Hasani , H.Rakhshandeh , M.Sokhtanloo , A.Norouzy , M.Ghayour- Mobarhan , M.Jomezadeh , M.Kamgar Sangarib , M.nematy . Artemisia absinthium : An appetite induce or suppressor ?: A case – Control Study on rats. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster
 63. Jomezadeh Mohammadreza, Rakhshande Hasan, Norouzi Abdolreza, Soukhtanloo Mohammad, Kamgarsangari Maryam, Hasani Omid, Ghayour Mobarhan Majid, Nemati Mohsen. Coriandrum sativum as an appetite inducer: A case–control study on rats. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster
 64. Kamgarsangari Maryam, Soukhtanloo Mohammad, Rakhshande Hasan, Norouzi Abdolreza, Ghayour Mobarhan Majid, Jomezadeh Mohammadreza, Hasani Omid, Nemati Mohsen. Is Cannabis sativa an effective drug to increase appetite in rats? 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster
 65. Abdi Hamid, Abbasi Parisa, Baixiao Zhao, Majid Ghayour-Mobarhan, Tavallaie Shima, Amir Ali Rahsepar, Mohsen Nemati, Mohamoud Safarian, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh, Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Maryam Mohammadi, Gordon Ferns. Effects of auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory and immunologic markers: A randomized controlled trial study . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.
 66. Amir Ali Rahsepar, Shima Tavallaie, Hamid Abdi, Baixiao Zhao, Parisa Abbasi, Mohsen Nemati, Mohamoud Safarian, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh, Maryam Mohammadi, Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon Ferns. Effects of body acupuncture versus auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory and immunologic markers: a randomized controlled trial study. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 67. Mahsa Darbandi, Sara Darbandi, Ali Akbar Owji, Pooneh Mokaram, Majid Ghayour Mobarhan, Hamid Abdi, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Mohamad Reza Parizadeh, Parisa Abbasi, Baxiao Zhao, Mehdi Saberfiroozi, Gordon Ferns. The effects of Electro Acupuncture on leptin hormone in Iranian obese and overweight subjects . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Mashhad, Iran. Sep 6-9 2011 . poster
 68. Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Majid Ghayour Mobarhan, Pooneh Mokaram, Ali Akbar Owji, Mehdi Saberfiroozi, Hamid Abdi, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Mohamad Reza Parizadeh, Parisa Abbasi, Baxiao Zhao, Gordon Ferns. The effects of auricular acupuncture on leptin hormone in Iranian obese and overweight subjects . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.
 69. Nematy, M; Principle and Nutrition support in hospitalized poisoned patients ; 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology ; 13-15 September 2011 ; Mashhad-Iran. (Oral Presentation).
 70. Bakaiyan.M , Nematy. M , Tashakori.B.A , Habibi.M , Afshari.R ; Evaluation of plasma cholinesterase and Red Blood Cell Cholinesterase levels in young healthy population of Mashhad. 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology ; 13-15 September 2011 ; Mashhad-Iran. (Poster Presentation).
 71. Mohsen Nematy, Maryam Kamgar Sangari, Mohammad Raza Jome Zadeh, Omid Hasani, Hasan Rakhshandeh, Mohammad Soukhtanloo, Seyed Mohmoud Hossieni, Abdloreza Norouzy., Can we use coriandrum sativum as an orexigenic Agent?, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 72. Mohsen Nematy, Atefeh Jafari, Amir Hoshang Mohammadpour, Hasan Rakhshandeh, Mohammad Soukhtanloo, Seyed Amir Reza Mohajeri, Abdloreza Norouzy, Can we manipulate ghrelin concentration using Achillea Millefolium in rats?, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 73. Mohsen Nematy, seyede Neda Mousavi, Abdolreza Norouzy, Ali Najafi, Mohammad Safarian, Fariborz Samini, Ali Birjandinejad, Comparison of Intensive insulin therapy (reclaimed) versus conventional therapy in patients on parenteral nutrition with traumatic brain injury, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 74. Nikroo H., Attarzade Hosseini SR., Sima HR., Nematy M., The effect of low-caloric diet with or without aerobic Exercise on serum transaminases' levels in patients with Non-Alcoholic Steatohepatitis, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 75. Seyed Amir Reza Mohajeri, Neda shalaei, Mohsen Nematy, Zahra Baghestani kozeghar, Nasim Shahsavan Gharbi, Abdolreza Norouzy, Habibollah Esmaily and Rahim Vakili, Assessment of Anthropometric indices in Girls with True Premature Puberty Treated with Gonadothropin Releasing Hormone Agonists, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 76. Seyed Mohammad Reza Mohajeri, Seyed Amir Reza Mohajeri, Mohsen Nematy, Shirin Amiri Moghadam, Mohammad Safarian, Abdolreza Norouzy, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Mahmoud Reza Azarpazhooh, Zahra Siadat, Nasim Shahsavan Gharbi and Majid Ghayour Mobarhan., Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot study, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).
 77. Nematy M. Evaluation of changes in anthropometric parameters three months after gastric bypass surgery. 2nd American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease). February 20- 22, 2013, Dubai, UAE. (Poster Presentation).
 78. Nematy M. Evaluation of changes in body composition three months after gastric bypass surgery. 2nd American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease). February 20- 22, 2013, Dubai, UAE. (Poster Presentation).
 79. Maryam Kazemi1, Mohsen Nematy2, Abdolreza Norouzy3, Maral Amini4, Seyed Amirreza Mohajeri5, Amirreza Razavi6. Ramadan fasting: Evidence or expert opinion? Results of preliminary studies. J Fasting Health. 2013; 1(2):58-65. oral presentation

دستاوردها و افتخارات

 • رتبه برتر ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد، جشنواره شهید مطهری سال 1389
 • رتبه گروه برتر آموزشی در حیطه اجرای لاگ بوک الکترونیک در دانشکده پزشکی سال 1390
 • رتبه گروه برتر آموزشی در زمینه طراحی آزمون در دانشکده پزشکی سال 1390
 • پژوهشگر موثر در گروه آموزشی علوم تغذیه در جشنواره هفته پژوهش دانشکده پزشکی سال 1391
 • رتبه اول هیئت علمی آموزشی برتر در جشنواره مطهری سال 1391

ارجاعات در کتب خارجی

 1. In page 1296 of book entitled: Handbook of Behavior, Food and Nutrition. 2012 by : Victor R.Preedy , Ronald Ross Watson , Colin R.Martin. Reference mentioned: Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S. J., Patterson, M., Ghatei, M. A., Bloom, S. R., & Frost, G. S. 2005, "Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study", Crit Care, vol. 10, no. 1, p. R10.
 2. In book entitled: Evidence Informed Nursing with Older People. 2012 by Debbie Tolson, Jo Booth, Irene Schofield. Reference mentioned: Aliabadi M, Kimiagar M, Ghayour-Mobarhan M, Shakeri MT, Nematy M, Ilaty AA, Moosavi AR, Lanham-New S., Prevalence of malnutrition in free living elderly people in Iran: a cross-sectional study. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17(2):285-9.
 3. In book entitled: Nursing times: NT. 2009 by : … Reference mentioned: Nematy, M, Hickson, M., Brynes, A. E., Ruxton, C. H., & Frost, G. S. 2006, "Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital", J Hum.Nutr Diet., vol. 19, no. 3, pp. 209-218.
 4. In book entitled: Advancing Nursing Practice in Pain Management.2010 By : Eloise Carr, Mandy Layzell, Martin Christensen. Reference mentioned: Nematy, M, Hickson, M., Brynes, A. E., Ruxton, C. H., & Frost, G. S. 2006, "Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital", J Hum.Nutr Diet., vol. 19, no. 3, pp. 209-218.